Zakon doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, I osnovne odredbe. Član 1. ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa. Zakon penzijskom invalidskom osiguranju - paragraf lex, Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete. Pravilnik postupku ostvarivanja prava na povraćaj pdv , Pojedinačna poreska prijava na obrascu ppp pd za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne.

Kalendar 2017 – radni neradni dani, državni verski, Kalendar penzina za 2017. godinu prikazuje državne praznike (radne neradne dane), pravoslavna crvena slova slave koje se slave srbiji, najveć katolič . https://www.penzin.rs/kalendar-radni-neradni-dani-drzavni-verski-praznici/ Fakultet za turistički hotelijerski menadžment, Fakultet za turistički hotelijerski menadžment univerziteta singidunum već osmu godinu uspeš obrazuje stručnjake za obavljanje menadžerskih poslova iz. http://fthm.singidunum.ac.rs/ Softweri za evidenciju radnog vremena – secamcctv, Cloud ili private. razvojem jednog od najmodernijih cloud šenja, prvi smo započeli implementaciju web softvera za analizu evidenciju radnog vremena koja. http://www.secamcctv.rs/softweri-za-evidenciju-radnog-vremena/