Spisak praznika srpske pravoslavne crkve - wikipedia, Crkveni kalendar srpske pravoslavne crkve ostalih pomesnih crkava sadrž listu svetitelja za svaki na njihov pomen kod verujuć naroda.. https://sh.wikipedia.org/wiki/Spisak_praznika_Srpske_pravoslavne_crkve Zakon penzijskom invalidskom osiguranju - paragraf lex, Informacije izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete. http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_penzijskom_i_invalidskom_osiguranju.html