Pravoslavni crkveni kalendar za 2017 godinu - inter.rs, Radio 021: oko 600 ljudi mora da napusti oregon zbog buktanja požara. radio 021: privredni rast srbije najslabiji u regionu. vesti online: utisci Đorđevića posle. Školski kalendar za osnovno obrazovanje - ap vojvodina, Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine vojvodine za školsku 2016/2017 godinu ("sl. list apv", br. 33/16). Melnica-online - pravoslavni kalendar, Pravoslavni kalendar za prostu 2017. januar februar mart april maj jun jul.

Kalendar hrvatskim praznicima blagdanima za 2016., Kalendar sa označenim državnim praznicima blagdanima republici hrvatskoj. hrvatski kalendar za 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 godinu. http://mojkalendar.com.hr/2016.aspx Kalendar sa državnim praznicima | cekos , Zakon državnim drugim praznicima republici srbiji (”sl. glasnik rs”, br. 43/01, 101/07 92/11). (drugi praznici - verski) 30. septembar - prvi jom. http://www.cekos.rs/kalendar/kalendar-sa-dr%C5%BEavnim-praznicima Katolički kalendar - zupa-rovisce., U njoj možete posuditi razne knjige, časopise, cd dvd duhovnog sadržaja, kao ostale zanimljive knjige iz područja domovinskog rata, povijesti dr.. http://www.zupa-rovisce.com/hr/index.php/katolicki-kalendar