Uskrs - wikipedia, Uskrs ili vaskrs je najveći i najvažniji kršćanski praznik. dok ga pravoslavni vjernici nazivaju vaskrs. uskrs pada u nedjelju, 2016 27. mart 1. maj; 2017. Katolički verski kalendar, kalendar katoličkih praznika 2017, Kao i pravoslavni, uskrs uskrs je najveći hrišćanski praznik kojim se proslavlja isusov povratak u život.po verovanju to se desilo treći dan posle. Srpski pravoslavni crkveni kalendar 2016, - www, Српска православна Црква - Информативни портал СПЦ Холандија. saradnici /// kr šte nja /// ven č anja.

Pravoslavni uskrs 2016 | svet putovanja, Pravoslavni uskrs 2016 27/11/2015 20/06/2017 svetputovanja 10 comments srbija. godina 2016 nije naklonjena radnicima bar š se tič prolećnih neradnih dana tj.. http://www.svetputovanja.info/pravoslavni-uskrs-2016/ Kalendar hrvatskim praznicima blagdanima za 2016., Kalendar sa označenim državnim praznicima blagdanima republici hrvatskoj. hrvatski kalendar za 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 godinu. http://mojkalendar.com.hr/2016.aspx Visual hrvatska: katolički uskrs pravoslavni uskrs 2016, Katolički uskrs pravoslavni uskrs 2016, 2017, 2018 - podaci razlike. http://visualhrvatska.blogspot.ba/2015/04/katolicki-uskrs-i-pravoslavni-uskrs.html