Hrt1 - pravoslavni uskrs 2016 - youtube, Pravoslavni kršćani koji se drže julijanskog kalendara u nedjelju 1. svibnja slave blagdan kristovog uskrsnuća, crkveno staroslavenski vaskrs. u svih. Uskrs 2016., photo serbia, north | trekearth, Uskrs 2016. uskrs ili vaskrs je najveci hriscanski praznik, kojim se obelezava dan kada je isus hristos vaskrsao iz mrtvih. uskrs se praznuje tri dana i predstavlja tzv. „pokretni“ praznik, sto znaci da se njegov datum menja svake godine, ali uvek mora da bude u nedelju.. Kalendar hrvatskim praznicima blagdanima za 2017., Kalendar sa označenim državnim praznicima i blagdanima u republici hrvatskoj. hrvatski kalendar za 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 godinu.

Datum uskrsa - demetra.rs, Kog datuma je uskrs ove godine? uskrs je najstariji hrišćanski praznik. uvek se praznuje nedeljom. kao svi pokretni praznici, bez obzira š ne menja , menja. http://www.demetra.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=651:datum-uskrsa&catid=89:obicaji-i-proslave&Itemid=131 Uskrs - wikipedia, Uskrs je nastao od riječ uskrsnuti koja vuč korijene iz staroslavenskog kojem je glagol *krьsnǫti značio 2016 27. mart 1. maj; 2017 16. april; 2018 1. https://bs.wikipedia.org/wiki/Uskrs Katolički uskrs – 2016 | svet putovanja, U 2016. godini je velika razlika datumima izmeđ katoličkog pravolslavnog uskrsa. ta razlika proizilazi usled korišćenja različitih kalendara religijske svrhe.. http://www.svetputovanja.info/katolicki-uskrs-2016/