Uskrs - wikipedia, 2016 27. mart 1. maj; 2017 16. april; zbog toga uskrs može biti na bilo koji datum između 21. marta i 25. aprila pravoslavni pogledi na uskrs;. Kalendar hrvatskim praznicima blagdanima za 2016., Kalendar sa označenim državnim praznicima i blagdanima u republici hrvatskoj. hrvatski kalendar za 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 godinu. Uskrs 2016. – prisjetimo se - prisjetimo.covermagazin., Uskrs 2016. uskrs 2016. je 27. ožujka prema pravilima katoličke crkve, datum uskrsa određuje se kao prva nedjelja koja pada nakon 14. dana mladog mjeseca počevši s 21. ožujkom..

Katolički uskrs – 2016 | svet putovanja, Katolički uskrs – 2016 ono š je slič za vernike rimo-katolič kao pravoslavne hrićanske veroispovesto je nač kako se računa datum uskrsa. uskrs,. http://www.svetputovanja.info/katolicki-uskrs-2016/ Računanje datuma uskrsa - wikipedia, Datum uskrsa od 2007. 2030 2016. 27. mart: 1. maj: 2017. 16 crkveni velodostojnici su odredili da se uskrs slavi prve nedjelje koja bude slijedila ovaj. https://bs.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunanje_datuma_Uskrsa Pravoslavni crkveni kalendar za 2016 godinu - inter.rs, Večernje novosti: vučć: odluka izborima iduć nedelje; mislim da je moguć da 2023. budemo eu, ali ne obećavam. rtv: mekalister: članstvu srbije. http://www.inter.rs/pravoslavni-kalendar/2016/