Православац - црквени календар за 2018. годину, Pravoslavac - crkveni kalendar za 2016. godinu.. Pravoslavni crkveni kalendar za 2018 godinu - inter.rs, To јe kasniјe uviđeno, pa јe na saboru u nikeјi 325. godine odlučeno da se iz kalendara izbace 3 dana koјa predstavljaјu akumuliranu razliku. pošto јe Јuliјanski kalendar i dalje ostao nepromenjen, razlika se do xvi veka akumulirala na 10 dana. kada su ovo uočili, astronomi su odlučili da izrade novi kalendar koјi će biti precizniјi.. Pravoslaven kalendar 2017 - android apps google play, Pravoslaven kalendar 2017. 868. monastery eleusa macedonian orthodox calendar contains all saints and feasts commemorated in za aplikacijata nemam.

Year 2015 calendar – serbia, Serbia 2015 – calendar holidays. yearly calendar showing months year 2015. calendars – online print friendly – year month. http://www.timeanddate.com/calendar/?year=2015&country=38 Pravoslavni kalendar 2015 download - pravoslavni kalendar, Download pravoslavni kalendar 2015 1.0.0 (android) free mobogenie..1.) Апликација "Православни календар 2015" је. https://www.mobogenie.com/download-pravoslavni-kalendar-2015-3997670.html Kalendar srbije sa praznicima neradnim danima za 2015., Kalendar sa označenim državnim praznicima srbiji. srpski kalendar za 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 godinu. http://mojkalendar.com.hr/2015.rs.aspx