Вечен православен календар за 18.10 година 2017., Вечен Црковниот календар и кратки житија на светителите our holy fathers damian, jeremiah and matthew, our holy father. Православен календар, Православен календар 2017 . Д: Н: Ст. Декември 31 ден - Снежник : П. Online calendar: kalendar praznicite vo republika, A web calendar that is powerful and easy to use. need to arrange events for a club or group, coordinate a busy family? we can help. [acct: tonikolev, month view: 0/17].

Вечен православен календар за 01.05 година 2016., 29.05.2016 Последња четврт : Провери рејтингот на црковниот календар: Помозите да. https://www.crkvenikalendar.com/datummk-2016-05-1 Државни и верски празници во Македонија во 2016 година, Државни и верски празници во Македонија во 2016. https://msfi.com.mk/drzhavni-i-verski-praznici-vo-makedonija-vo-2016-godina/ Kalendar srbije sa praznicima neradnim danima za 2016., Kalendar sa označenim državnim praznicima srbiji. srpski kalendar za 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 godinu. http://mojkalendar.com.hr/2016.rs.aspx