12 listovni katolički kalendar 2017 - svetište .. tekije, Preuzmite letak novosti. tri autobusa iz cerne na tekijama 20/09/2016 - 11:31; tri stotine godina milosti gospe tekijske petrovaradinu 10/08/2016 - 10:02. http://www.svetistembtekije.hr/2016/08/08/12-listovni-katolicki-kalendar-2017/ Radni listovi za čenje vjeronauka školi | vjeronauk, Radni listovi za vjeronauk osnovnoj školi. mogu se koristiti za župnu katehezu. http://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/katolicki-vjeronauk/radni-listovi-za-vjeronauk/