Jovan deretić: svesni pseudoistoričar ili jednostavno, Na veliku žalost, činjenica je da veliki broj građana sa slabom dozom kriticizma shvata ozbiljno maštarije blago čeno lupetanja, koja iznosi prilič. https://arhe.wordpress.com/2009/05/13/dr-jovan-deretic-svesni-pseudoistoricar-ultra-nacionalista-ili-jednostavno-osoba-koja-lupeta/