Katolički kalendar 2017 - android apps google play, Katolicki kalendar (catholic calendar) nudi korisnicima sljedece: - katolicki kalendar po mjesecima. - drzavni praznici i blagdani u republici hrvatskoj za. Katolički kalendar 27.1.2016. - sveta đela merici, Katolički kalendar emisija je informativno-edukativnog karaktera kojoj je cilj gledateljima katolički kalendar 22.11.2016. - sveta cecilija. Katolički kalendar 1.1.2016. - sveta marija bogorodica, Katolički kalendar emisija je informativno-edukativnog karaktera kojoj je cilj gledateljima kroz riječ katolički kalendar 1.1.2016. - sveta marija.


,

Pravoslavni crkveni kalendar za 2016 godinu - inter.rs, Pravoslavni crkveni kalendar za 2016 godinu. 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 26.12.2016 19:38, wind. http://www.inter.rs/pravoslavni-kalendar/2016/ Katolički kalendar 2016. - zupa-brestovsko., Katolički kalendar 2016. 1 p marija bogorodica, nova godina 2 bazilije ., grgur ., grgo, gregor 3 2. po boŽĆ 4 p đela folinjska, emanuel, borislava. http://zupa-brestovsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=777:kk-2016&catid=33:kalendar KatoliČki kalendar 2014 - mojkalendar..hr, KatoliČki kalendar 2014 katolički kalendar 2013. siječanj 1 nova god.; marija bogorod. Č 2 bazilije veliki; grgur nazijanski. http://mojkalendar.com.hr/katolicki-kalendar-2014.aspx