U prodaji je jednolisni katolički kalendar za 2017. god, Jednolisni katolički kalendar u prodaji je od početka listopada. na kalendaru su jasno bojama i tekstualnim naznakama označene svetkovine, blagdani, spomendani. SluŽbeni imendanski katoliČki kalendar naŠ nadbiskupije, SluŽbeni imendanski katoliČki kalendar naŠe nadbiskupije za 2017. sluŽbeni imendanski katoliČki kalendar naŠe nadbiskupije 2017. napomene!. Katolički uskrs – 2017 | svet putovanja, Odgovor na pitanje kada pada katolički uskrs 2017? neradni dani oko uskrsa 2017. godine.

Hkr :: katolički kalendar, Datum: 10. prosinca 2017. svetac: 2. nedjelja ŠŠca mauro, gregor, edmund: događaj: godišnjica smrti prvog hrvatskoga predsjednika dr. franje tudmana (1999.). http://hkr.hr/kalendar/ KatoliČki kalendar 2017. | blaženi ivan merz, Izrađen prema rimskom martirologiju službenom crkvenom popisu svih blaženika svetaca . sijeČanj; veljaČ; Žujak; travanj; svibanj; lipanj; srpanj; kolovoz. http://ivanmerz.hr/katolicki-kalendar-2017/ Katolički kalendar za 2017. godinu | kalendar za 2017, Siječanj 2017. 1 sv. marija bogorodica – nova godina p 2 bazilije veliki grgur nazijanski, crkveni naučitelji 3 presveto ime isusovo, genoveva dj.. https://www.kalendarijum.com/katolicki-kalendar/