Ubt - institucion arsimit ë lartë, Arkiva lajmeve pë ubt certifikimi hulumtime dhe zhvillime ne ubt . ftohen studentë dhe stafi akademik ubt-ë ë ë marrin pjesë ë punëtorinë. http://www.ubt-uni.net/?cid=1,182