Ubt - institucion arsimit ë lartë, Arkiva lajmeve pë ubt certifikimi hulumtime dhe zhvillime ne ubt . ë ubt, mbajt ligjëratë pë vetëdijesim kundë kancerit ë gjirit. http://www.ubt-uni.net/?cid=1,182