Mali zi ka njohur kosovë Çakorrin pikë kufitare, Çështja kufirit malin zi tash sa kohë është ëë temë kryesore ë vend. megjithatë, mali zi cili është ë 50 vendet ë ka njohur. http://periskopi.com/mali-zi-e-ka-njohur-kosoven-cakorrin-si-pike-kufitare/