Cum sunt adventiştii din românia: uniţ, organizaţ ş bogaţ, Campania verticalnews despre culte debutează azi cu biserica adventistă de ziua Şaptea care, cu peste 100.000 de membri î românia, este una dintre cele mai. http://verticalnews.ro/cum-sunt-adventistii-din-romania-uniti-organizati-si-bogati/