Dynamisk kalender och äknehjälp excel - excelbrevet, En dynamisk kalender som kalender som fungerar ö alla å. dessutom en excelfil ö att med äknehjälp ö barn.. http://www.excelbrevet.se/dynamisk-kalender-och-raknehjalp-i-excel/