Mobilitatea personalului didactic - isjmm.ro, Legislatie - omen nr. 5485/13.11.2017 - ordin privind aprobarea metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul scolar 2018-2019. Amn, Amn şi-a început activitatea în olanda în anul 1997 iar în prezent este lider de piaţă în domeniul în care activează. amn furnizează aplicaţii software. Inspectoratul scolar judetean ilfov, Inspector scolar general profesor florentina ecaterina costea. program de audiente: marti, orele 13:00 - 15:00. inspector scolar general adjunct.

Anunt privind criteriile de acordare burselor elevilor, 3.bursa de studiu cerere din care sa rezulte ca media generala pe anul scolar 2015/2016 este peste 7 10 la purtare confirmata de diriginte insotita de acte. http://www.bolintineanu.ro/anunt_burse_2016_2017.pdf Admitere 2017 - noutăț, Noutăț. 12 iulie 2017: rezultatele repartizării î licee adlic 2017. 6 iulie 2017: au fost actualizate rapoartele privind ierarhia la nivel județean/. http://admitere.edu.ro/ Repartizarea î regim plata cu ora î anul şcolar 2016, 1. model de cerere tip pentru încadrarea î regim plata cu ora î anul şcolar 2016-2017. 2. precizări metodologice privind încadrarea î regim plata cu ora. http://www.isjolt.ro/repartizarea-in-regim-plata-cu-ora-in-anul-scolar-2015-2016/