Metodologia - titularizare..ro, 1 anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015 metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din. Home [www.isjtl..ro], Tel verde 0800816240(pentru sesizarea neregulilor sau a disfunctionalitatilor la examenele nationale: bacalaureat, definitivat, titularizare). Mobilitatea personalului didactic - isjmm.ro, Concursuri la nivelul unitatilor scolare - organizate pentru posturile/catedrele ce se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2017-2018- macheta_posturi_vacante_2017.

Admitere 2017 - noutăț, Admitere - ministerul educatiei cercetarii romania noutăț. 12 iulie 2017: rezultatele repartizării î licee adlic 2017. 6 iulie 2017:. http://admitere.edu.ro/ Pdf structura anului scolar 2015/2016 - ismb..ro, Cabinet ministru ordin pentru modificarea ordinului ministrului educației ș cercetării științifice nr. 4.496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016. http://ismb.edu.ro/documente/diverse/OM_5079_modificare_structura_an%20scolar%202015_2016.pdf Noutati, Inspectoratul scolar judetean buzau str. al. marghiloman, nr. 30 tel. 0238/721655, fax 0238/414655 -mail: isjbz@yahoo.. isj@hasdeu.bz..ro. http://www.isjbz.ro/noutati.html